Terapie

  • Fyzioterapie
  • Logopedie a rozvoj komunikace
  • Muzikoterapie
  • Multisenzoriální místnost “Snoezelen”
  • Canisterapie
  • Arteterapie
  • Dramaterapie
  • Vzdělávání-léčba humorem