Mimoškolní aktivity

Mezigenerační integrační projekt se seniory ve spolupráci s Nadačním fondem Agora7

#krokodylivpristavu

Obě cílové skupiny - senioři i děti s postižením – adekvátně patří do naší společnosti a mají právo prožít krásný a plnohodnotný život. Naše společnost však pořebuje více projektů, které by život obou těchto skupin obohatily. Proto jsme se rozhodli pro tuto spolupráci.

Informační leták o projektu

Více o nadačním fondu Agora7 naleznete zde.


Možnost dalších aktivit

Kapela Smiling Crocodile Band

Divadelní spolek Smiling Crocodile Broadway

Výtvarné aktivity

Sportování Smiling Crocodile Olympics

Vaření

Výlety

 


Baby Crocodile

Úterý (9:00 - 12:00)

První tři roky života mají pro dítě a jeho vývoj zásadní význam. Jsou specifickým obdobím ve vývoji dítěte z hlediska zrání, učení, interakce, komunikace a souhrnně toto období označujeme jako raný věk dítěte. Právě v tomto období jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují optimální rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které v některé oblasti vývoje zaostávají.

Programy podpory rodiny a dítěte představují služby provázení zaměřené na rodinu s dítětem raného věku, které má zdravotní postižení anebo je jeho vývoj ohrožen. Podstatou provázení je napomáhat rodině a dítěti naplnit a vzájemně sladit jejich potřeby.

Cílem poskytování služeb podpory je proto provázení náročnou životní situací, pozitivní podpora rodičovské role, stimulace vývojového potenciálu dítěte, včlenění rodiny do sociálního prostředí, kde žije a pozitivní ovlivnění kvality jejich života.

Programy jsou poskytované rodinám a dětem s kombinovaným postižením ve věku od 0 do 7 let, nebo rodinám a dětem s ohroženým psychomotorickým vývojem ve věku od 0 do 3 let.

 

Nabídka služeb podpory:

  • vývojová stimulace dítěte s postižením raného věku – zraková stimulace, bazální stimulace, stimulace psychomotorického vývoje, rozvoj smyslů a kognitivních schopností,
  • rozvoj komunikace a dětský znakový jazyk
  • individuální i skupinová fyzioterapie,
  • muzikoterapie, Snoezelen terapie, arteterapie
  • rodičovské skupiny,
  • zapůjčování odborné literatury a pomůcek,
  • možnost přechodu do mateřské nebo základní školy pro děti s kombinovaným postižením SMILING CROCODILE

 

Cena: 500,- Kč za dopolední aktivitu