Mateřská škola

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do Mateřské školy speciální pro školní rok 2023/2024 je vyhlášen na 15. května 2023 od 9 do 12 hodin ve SMILING CROCODILE (Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením SMILING CROCODILE, o.p.s., K Učilišti 165/15, Praha 10 - Štěrboholy). Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení z SPC navštěvovat MŠ speciální. Pročtěte si kritéria přijímání do MŠS na našem webu v dokumentech.

Letos přijmeme 2 děti.

 

O nás

Mateřská škola SMILING CROCODILE (Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením SMILING CROCODILE , o.p.s.). Nabízí vzdělávání a péči dětem s různým typem kombinovaného postižení a znevýhodnění.

Naše MŠ je určena primárně pro děti s těžkým kombinovaným postižením, které je v současné době díky jejich diagnóze obtížné zařadit i do stávající sítě speciálních škol v ČR. Pokud máme kapacitu, přijímáme i děti s lehčím typem postižení.

Do mateřské školy jsou zařazovány děti do zahájení povinné školní docházky. Přijímáme i děti s progresivní formou postižení či letální prognózou.

Myšlenka integrace je základním kamenem celé činnosti naší mateřské školy. Usilujeme o to, aby každé dítě se zdravotním postižením mohlo žít v přirozeném prostředí, společně se svými kamarády a sourozenci.

Díky mnoholeté zkušenosti s integrací dětí si uvědomujeme výhody tohoto společenství, které nenásilnou formou pěstuje mezi dětmi toleranci, ochotu pomáhat, zodpovědnost, trpělivost a smysl pro spravedlnost. Děti se navzájem učí jeden od druhého a získávají pochopení pro různé odlišnosti mezi lidmi.

V rodinném prostředí, ve třídě s adekvátním počtem dětí, pracují s dětmi ve skupinkách i individuálně dva zkušení speciální pedagogové za aktivní účasti muzikoterapeuta,  asistentů pedagoga a dobrovolníků.

Klademe důraz na rozvoj komunikace, uplatňujeme kromě mluveného jazyka všechny dostupné formy alternativních augmentativních  komunikačních metod (AAK) dle schopností a potřeb jednotlivých dětí. Všichni naši pedagogové ovládají a cíleně používají znakový jazyk a všechny formy AAK. Všichni naši klíčoví zaměstnanci umí také dobře anglicky, někteří se rovněž dorozumí německy a rusky. Škola může tedy vzdělávat i děti, jejímž rodným jazykem není čeština.

Integrační bloky obsahují hudební program, jehož je součástí i naše kapela Smiling Crocodile Band, dramaterapii s naším divadelním souborem Smiling Crocodile Broadway, dále pak sportovní aktivity, kde zapojujeme např. také naše speciální sportovní vozíčky, také výtvarné aktivity, v neposlední řade pak zábavnou formou i angličtinu a multikulturní přehled.

Naše škola se nesnaží děti s těžkým kombinovaným postižením pouze rozvíjet, vzdělávat a výchovně působit, ale zlepšit různými formami i kvalitu jejich života a života jejich rodin.

Uplatňujeme prvky vzdělávání zážitkovou a interaktivní formou, zapojujeme prvky terapie humorem. Škola rovněž dbá na zdravý životní styl žáků a jejich rodin.

Celý náš program je inspirován konceptem vydělávání z USA a VB, odkud mají naši zaměstnanci praktické zkušenosti.

Samozřejmostí je individuální práce s dětmi podle jejich individuálního vzdělávacího plánu, odborná péče zaměřená na speciálně pedagogické metody.

  • Formy práce a postupy: individuální vzdělávací programy a péče, muzikoterapie, zážitková pedagogika, strukturované učení, bazální stimulace, alternativní augmentativní komunikace, znaková řeč, zraková stimulace, sluchová stimulace, čichová stimulace, hmatová stimulace, vizualizace
  • Fyzioterapie: děti denně cvičí a rehabilitují pod vedením zkušeného fyzioterapeuta. Fyzioterapeutická místnost je vybavena Vojtovým masážním stolem, hydromasážní vanou pro vodoléčbu, hydraulickým zvedákem, speciálním lůžkem do vany pro nesedící děti, kuličkovým bazénkem, balančními míči, labilními plochami a dalšími speciálními pomůckami
  • Užívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek: vodní lůžko, lightbox, trampolína, světelné efekty, pomůcky na terapii rozvoje smyslů - taktilní terapie, čichová terapie, velký výběr hudebních nástrojů
  • Využívání speciálních didaktických materiálů: taktilní kalendáře, speciální počítačové programy, vlastnoručně vyrobené didaktické pomůcky dle individuálních potřeb dětí, dataprojektor, velké množství edukativních hraček a knih
  • Podpůrné terapie: každodenní muzikoterapie, dále rozvoj komunikace, fyzioterapie, vodoléčba, masáže, arteterapie, canisterapie, zooterapie

 

Psychosociální podmínky a životospráva

  • V průběhu dne se pravidelně střídají bloky řízené a relaxační, nedochází k přetěžování dětí.
  • Děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i na vycházkách.
  • Děti jsou v rámci denního programu co nejdéle venku a to vždy s ohledem na kvalitu ovzduší.
  • Děti dostávají plnohodnotnou, vyváženou stravu, pitný režim je zajištěn

 

Roční školné pro školní rok v Kč

    5 dnů / týden 3 dny / týden 2 dny / týden
Celý den 8:00 - 16:00 90,000 Kč 60,000 Kč 45,000 Kč
Dopoledne 8:00 - 13:00 66,000 Kč 48,000 Kč 33,000 Kč
Odpoledne 12:00 - 16:00 60,000 Kč 42,000 Kč 30,000 Kč

Ceník je platný po dobu daného školního roku. Bližší informace naleznete v platebních podmínkách.
Školné nezahrnuje poplatek za stravné. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Splatnost školného je vždy k 1. 9. na daný školní rok. Platbu zasílejte na účet č.: 2108103246/2700, variabilní symbol – rodné č. dítěte, specifický symbol 1111.

 

Otevřeno

Po-pá: 8:00 – 16:00